TP.HCM gỡ vướng việc xác nhận hoàn tất nghĩa vụ nhà xã hội trong các dự án nhà ở thương mại

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi về xử lý vướng mắc của các doanh nghiệp trong việc xác nhận hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, về các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10ha (thực hiện theo Luật Nhà ở, Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 25/10/2015, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ).

Theo đó, đối với dự án mà trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thể hiện hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội, thì chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định trong văn bản đã ban hành.

Đối với dự án mà trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội thì giao Sở Xây dựng mời các chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất dưới 10ha để làm việc, tham mưu cho UBND thành phố có văn bản xác định rõ và thống nhất 1 trong 3 hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội tại dự án theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên (thực hiện các thủ tục đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2010 và sau ngày Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ có hiệu lực) khi tham mưu UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần hướng dẫn nhà đầu tư xác định rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội đối với dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và được thể hiện trong Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

 

TP.HCM gỡ vướng việc xác nhận hoàn tất nghĩa vụ nhà xã hội trong các dự án nhà ở thương mại

Theo văn bản, các doanh nghiệp tại TP.HCM thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội theo 3 phương án.

Thứ nhất, bàn giao quỹ đất tại dự án phải dành ra xây dựng nhà ở xã hội.

Thứ hai, bàn giao quỹ nhà ở xã hội tương đương giá trị quỹ đất phải dành ra để xây nhà ở xã hội tại dự án.

Thứ ba là doanh nghiệp nộp tiền mặt tương ứng với giá trị quỹ đất xây nhà ở xã hội tại dự án.

Theo đó, trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) tiếp nhận. Việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về nhà ở xã hội của doanh nghiệp được thực hiện thông qua biên bản bàn giao.

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ nhà ở xã hội tại dự án, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng) tiếp nhận. Việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về nhà ở xã hội của doanh nghiệp được thực hiện thông qua biên bản bàn giao.

Trường hợp chủ đầu tư nộp tiền tương ứng giá trị quỹ đất 20% trong dự án, UBND TP.HCM yêu cầu trong quá trình xác định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng Thẩm định giá đất TP thẩm định và UBND TP.HCM phê duyệt.

Cần thể hiện trong phương án giá đất tách bạch rõ giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở thương mại với giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở xã hội.

Trên cơ sở thông tin về tiền sử dụng đất như trên, Cục Thuế TP.HCM có trách nhiệm thu tiền và thông tin lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường để có cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư.

Sở Tài chính phối hợp với Cục Thuế thành phố thống kê, tổng hợp số tiền chủ đầu tư nộp tương ứng giá trị quỹ đất 20% dự án. Nguồn tiền thu được này phải được báo cáo hàng quý, hàng năm để UBND TP.HCM bố trí nguồn vốn xây dựng nhà ở xã hội.

nguồn: cafeland.vn

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với Vạn Phúc Land theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0901.356.696 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án của chúng tôi đầu tư, cũng như là dự án mà chúng tôi phát triển và phân phối!    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *